Bouwbegeleiding / Bouwtoezicht - BTB Titselaar

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bouwbegeleiding / Bouwtoezicht

Met BTB Titselaar heeft u een betrouwbare, onafhankelijke gesprekspartner die vóór, tijdens en na de bouwperiode fungeert als aanspreekpunt voor alle bij de bouw betrokken partijen.
De opdracht kan variëren van de meest eenvoudige tot de meest uitgebreide vorm van bouwbegeleiding en bouwtoezicht.

Wat kunnen wij voor u doen
Wij houden toezicht op de bouwplaats en onderhouden het contact met opdrachtgever, aannemer en de overige uitvoerende partijen over de voortgang van de bouw.
Wij bewaken de kwaliteit en de kosten van het werk. Daarnaast controleren en beheren wij de meer- en minderwerken.
Wij organiseren de periodieke bouwvergaderingen en werkbesprekingen en leggen de gemaakte afspraken vast.
Tevens verzorgen wij de opleveringskeuring en het opstellen van het proces-verbaal van oplevering.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu