Bouwkundig Bestek / Technische Omschrijving - BTB Titselaar

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bouwkundig Bestek / Technische Omschrijving

Bouwkundig Bestek
Een bouwkundig bestek omvat een gedetailleerde technische beschrijving van alle materialen die nodig zijn voor de realisatie van een bouwwerk.
Het is de leidraad tijdens de uitvoering van het werk en het geeft inzicht in de toepassing van materialen en de kwaliteit van het werk. Het bestek wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer (aannemer) als contractstuk gebruikt en heeft daardoor een economische en juridische functie.
Aan de hand van het bestek kan de aannemer een concurrerende offerte maken.

Technische Omschrijving
Voor minder complexe bouwwerken of voor verbouwingen kan worden gekozen voor een technische omschrijving. Ook een technische omschrijving bevat alle benodigde informatie om uw project tot het gewenste resultaat te leiden.

Wat kunnen wij voor u doen
Afhankelijk van de aard en complexiteit van het bouwwerk kan worden gekozen voor een bouwkundig bestek of voor een technische omschrijving.
Wij kunnen u adviseren wat voor uw project de beste keuze is.
BTB Titselaar besteedt veel aandacht aan het maken van een bestek. Dit om onduidelijkheden en meerwerk tijdens de uitvoering te voorkomen.
De bouwkundige bestekken worden opgesteld aan de hand van de STABU-systematiek. BTB Titselaar is STABU-licentiehouder.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu